1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens op het moment dat u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is AixSwiss BV, Eurode-Park 1-87, 6461 KB Kerkrade, Nederland, Tel.: +49 (0)2406 8042 468, e-mail: info@nupure.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website maakt, om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) te beschermen, gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het hangslotsymbool in de regel van uw browser.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u onze website uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden, d.w.z. dat u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina heeft bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor, om achteraf de logbestanden van de server te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor, dat uw browser bij uw volgende bezoek wordt herkend (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden, in individuele mate. Persistente cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. Die periode kan variëren, afhankelijk van de cookie. De duur van de betreffende cookieopslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen, door instellingen op te slaan (bijv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Indien door individuele cookies die door ons worden gebruikt ook persoonsgegevens worden verwerkt, dan vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG in het geval van gegeven toestemming, hetzij in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, om onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek te waarborgen.

Houd er rekening mee, dat u uw browser zodanig kunt instellen, dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen, of u cookies wilt accepteren, of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser. Daarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt dit voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
 • Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
 • Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
 • Houd er rekening mee, dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.


4) Contact opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende formulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt, om uw vraag te beantwoorden, of om contact met u op te nemen, inclusief de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG. Is uw contact gericht op het sluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor het verwerken Art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw aanvraag weer verwijderd. Dit is het geval, als uit de omstandigheden kan worden afgeleid, dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die het tegendeel beweert.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor het afwikkelen van de overeenkomst

In overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt, als u deze aan ons verstrekt voor het uitvoeren van een overeenkomst of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. U kunt uw klantaccount op elk moment laten verwijderen, door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verwerkingsverantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld of uw klantaccount is opgeheven, worden uw gegevens, met inachtneming van fiscale en commerciële bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens, of door ons een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gebruik van klantgegevens voor rechtstreekse reclame

6.1 Aanmelden voor onze e-mail Nieuwsbrief
Nadat u zich heeft aangemeld voor onze e-mail Nieuwsbrief, sturen we u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het ontvangen van de Nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig. Deze zullen worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de Nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent, dat we u alleen per e-mail een Nieuwsbrief toesturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het ontvangen van de Nieuwsbrief. We sturen u daarvoor een bevestigingsmail, waarin we u vragen om, door middel van te klikken op een overeenkomstige link, te bevestigen dat u de Nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.
Door te klikken op de bevestigingslink, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich registreert voor de Nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres op, dat is ingevoerd door de Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt om u door middel van de Nieuwsbrief commerciële informatie te verstrekken. U kunt zich op elk moment afmelden voor de Nieuwsbrief, via de link die voor dit doel in de Nieuwsbrief is opgenomen, of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Zodra u succesvol heeft opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze verzendlijst voor de Nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens, of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, voor zover dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 De e-mail Nieuwsbrief versturen naar bestaande klanten
Als u ons bij de aankoop van goederen of diensten uw e-mailadres heeft gegeven, dan behouden wij ons het recht voor om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te sturen voor soortgelijke goederen of diensten als u al eens uit ons assortiment heeft gekocht. Hiervoor hoeven wij, in overeenstemming met § 7 lid 3 UWG, van u geen aparte toestemming te krijgen. De gegevensverwerking vindt in dit verband uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde rechtstreekse reclame, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG. Heeft u in eerste instantie bezwaar gemaakt tegen gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, dan sturen we u geen e-mails. U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor bovengenoemde reclamedoeleinden, door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke. Hiervoor hoeft u alleen de transmissiekosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

6.3 Versturen van de Nieuwsbrief via ActiveCampaign
Onze e-mail Nieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, US, VS ("ActiveCampaign"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u ons heeft verstrekt toen u zich inschreef voor de Nieuwsbrief. Dit doorgeven vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u invoert om u aan te melden voor de Nieuwsbrief (bijv. uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van ActiveCampaign in de VS.

ActiveCampaign gebruikt deze informatie om de Nieuwsbrief namens ons te versturen en statistisch te analyseren. Voor de analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels. Dit zijn afbeeldingsbestanden van één pixel, die op onze website worden opgeslagen. Hierdoor kunnen we bepalen of een Nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of, na het aanklikken van de link, een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; directe persoonlijke identificatie is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van Nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige Nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u bezwaar wilt maken tegen gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, moet u zich afmelden voor de Nieuwsbrief.
We hebben met ActiveCampaign een gegevensverwerkingsovereenkomst („Data Processing Agreement“) gesloten, waarin we ActiveCampaign verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze gegevens niet door te geven aan derden.

Het privacybeleid van ActiveCampaign kunt u hier bekijken: https://www.activecampaign.com/privacy-policy

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor het afhandelen van uw bestelling werken wij samen met de hierna te noemen dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij het uitvoeren van afgesloten overeenkomsten. Aan deze dienstverleners worden bepaalde persoonsgegevens doorgegeven, in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden, in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, doorgegeven aan de transportonderneming die met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in het kader van de betalingsverwerking gecontracteerde kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betaaldienstverleners, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is Art. 6 lid 1 sub b AVG.

7.2 Gebruik van betaaldienstverleners (Betalingsdiensten)

Klarna

Kiest u voor een Klarna-betaalservice, dan wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna te noemen: "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) ten behoeve van identiteits- en kredietcontroles doorgegeven aan Klarna, mits u hiervoor tijdens het bestelproces uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. Aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgegeven, kunt u hier zien:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidsinformatie zijn opgenomen, dan zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand, om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, door een bericht te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, als dit nodig is om betalingen in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken.
Uw persoonsgegevens worden behandeld
in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor betrokkenen die gevestigd zijn in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen die gevestigd zijn in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy.

PayPal

Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betaalgegevens, als
onderdeel van de betalingsverwerking, door aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen: "PayPal"). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, Automatische afschrijving via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op rekening" of "Betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van het legitieme belang van PayPal, worden doorgegeven aan kredietbureaus, om uw solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling, om te beslissen over het leveren van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidsinformatie zijn opgenomen, dan zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, is te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens, door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, als dit nodig is om betalingen in overeenstemming met de overeenkomst te verwerken.

Shopify Payments

We maken gebruik van de betaaldienstverlener "Shopify Payments", 3rd Floor, Europa House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Kiest u voor een betaalmethode, die wordt aangeboden via de betaaldienstverlener Shopify Payments, dan wordt de betaling verwerkt door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd. (Stripe), 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG, de door u in het kader van het bestelproces verstrekte informatie, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, event. creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify Payments vindt u op het volgende internetadres: https://www.shopify.com/legal/privacy.
Informatie over gegevensbescherming bij Stripe Payments Europe Ltd. vindt u hier: https://stripe.com/de/privacy

8) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Vimeo-video's

Op onze website zijn plug-ins van het videoportaal Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA geïntegreerd. Roept u op onze website een pagina op die zo'n plugin bevat, dan maakt uw browser een directe verbinding met de Vimeo-servers. De inhoud van de plugin wordt door Vimeo direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie, ontvangt Vimeo de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Vimeo-account heeft, of op dat moment niet bij Vimeo bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Vimeo-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Bent u bij Vimeo aangemeld, dan kan Vimeo uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Vimeo-account. Als u met de plugins interageert (bijv. door op de startknop van een video te klikken), dan wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Vimeo-server verzonden en daar opgeslagen.

De beschreven gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van het legitieme belang van Vimeo in marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van de Vimeo-service.

Wilt u niet dat Vimeo de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Vimeo-account toewijst, dan moet u eerst uitloggen bij Vimeo, voordat u onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Vimeo, uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Voor video's van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd, is de trackingtool Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland, automatisch geïntegreerd. Daarbij gaat het om de eigen tracking van Vimeo, waartoe wij geen toegang hebben en die niet door onze site kan worden beïnvloed. Google Analytics gebruikt voor tracking zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen; daarbij is het mogelijk dat de gegevens worden doorgestuurd naar de servers van Google LLC. in de VS.

Deze verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van het legitieme belang van Vimeo in de statistische analyse van gebruikersgedrag, voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website.

9) Online marketing

Het Gebruik van Google Ads Conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads, om met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen, op basis van de gegevens van de reclamecampagne, bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We streven ernaar, om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn en zo onze website voor u interessanter te maken, alsook om een eerlijke berekening van de gemaakte advertentiekosten te maken.

De cookie voor conversietracking wordt ingesteld op het moment dat een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen over het algemeen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Worden door de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezocht en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Iedere klant van Google Ads ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie, die met behulp van de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten, die voor conversietracking hebben gekozen. Klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina met een conversietag. Ze ontvangen echter geen informatie, die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u dit gebruik blokkeren door, via uw internetbrowser onder het trefwoord "Gebruikersinstellingen", de cookie voor Google Conversietracking uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons gerechtvaardigd belang in gerichte reclame overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub f AVG. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversietracking, door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in. Deze is beschikbaar via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Houd er rekening mee, dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts beperkt beschikbaar zijn, als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

10) Retargeting/ remarketing/referentiereclame

AdRoll (AdRoll Advertising Ltd.)

Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie van AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland ("AdRoll"). Deze technologie maakt het mogelijk om bezoekers, die al interesse hebben getoond in onze webwinkel en de producten van onze website, gericht te benaderen met gepersonaliseerde, op hun interesse gebaseerde reclame. Het reclamemateriaal wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat, om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen en zo de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om advertenties weer te geven die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie-interesses. Als de verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, dan wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren door gebruik te maken van de mogelijkheid om een opt-out-cookie in te stellen op de pagina waarnaar hieronder wordt verwezen:
https://www.adroll.com/about/privacy
Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en AdRoll Advertising Ltd ("AdRoll") vindt u hier: https://www.adroll.com/about/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Deze website maakt gebruik van de conversie-tracking-technologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Op het moment dat de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen (conversiepagina). Als daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, dan gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij effectieve marketing.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dat wil zeggen, om te registreren hoeveel gebruikers op een conversiepagina terechtkomen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit laat ons het totale aantal gebruikers zien dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, dan kunt u hier bezwaar tegen maken, door via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen de cookie voor Bing Ads conversietracking uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook de de-activeringspagina voor consumenten uit de EU gebruiken (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) om te controleren of er in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en deze vervolgens deactiveren.

Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Google Ads Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waardoor we reclame maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google in de browser van uw eindapparaat een cookie die, door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maakt. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de optimale marketing van onze website, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats, als u Google toestemming heeft gegeven om uw internet- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties, die u op internet bekijkt, te personaliseren. Bent u in dat geval ingelogd bij Google op het moment dat u onze website bezoekt, dan zal Google uw gegevens, samen met Google Analytics-gegevens, gebruiken om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk met gegevens van Google Analytics, om doelgroepen te creëren. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing, kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing, door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de regelgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kan hier worden bekeken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze service in de "Cookie Consent Tool" op de website, of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.

Outbrain

Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van Outbrain Inc, 39 W 13th Street, New York, NY 10011, VS ("Outbrain"). Deze technologie maakt het mogelijk om bezoekers van onze website, op basis van het gebruikersgedrag, door middel van banners, te wijzen op verdere eigen of externe inhoud, die waarschijnlijk overeenkomt met de betreffende interesses van de gebruiker. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, waarbij echter geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Voor deze op interesses gebaseerde inhoudsbepaling wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te verzamelen en zo de inhoud individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie.

Indien de verzamelde en geëvalueerde informatie een persoonlijke referentie heeft, dan wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde pagina-inhoud en bij marktonderzoek.

Om het gebruik van cookies op uw eindapparaat in het algemeen uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen, dat er in de toekomst geen cookies meer op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen, of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan betekenen, dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies voor reclamevoorkeuren door Outbrain, door gebruik te maken van de optie om een opt-out-cookie in te stellen op de pagina waarnaar hieronder wordt verwezen: https://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Onder de aangeduide link vindt u ook meer informatie over de gegevensbescherming van Outbrain.

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Taboola

Deze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van Taboola Inc, 16 Madison Square West 7th Floor, New York, NY 10010, USA ("Taboola"). Deze technologie maakt het mogelijk om bezoekers van onze website, op basis van het gebruikersgedrag, door middel van banners, te wijzen op verdere eigen of externe inhoud, die waarschijnlijk overeenkomt met de betreffende interesses van de gebruiker. Deze inhoud wordt weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag, waarbij echter geen persoonsgegevens worden opgeslagen. Voor deze op interesses gebaseerde inhoudsbepaling wordt een cookie op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen om gepseudonimiseerde gegevens over uw surfgedrag te verzamelen en zo de inhoud individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie.
Indien de verzamelde en geëvalueerde informatie een persoonlijke referentie heeft, dan wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde pagina-inhoud en bij marktonderzoek.
Om het gebruik van cookies op uw eindapparaat in het algemeen uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen, dat er in de toekomst geen cookies meer op uw eindapparaat kunnen worden opgeslagen, of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan betekenen, dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies voor reclamevoorkeuren door Taboola, door gebruik te maken van de optie om een opt-out-cookie in te stellen op de pagina waarnaar hieronder wordt verwezen: https://www.taboola.com/privacy-policy#optout
Meer informatie over de gegevensbescherming van Taboola vindt u hier: https://www.taboola.com/privacy-policy

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

11) Tools en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie dient vooral om te kunnen onderscheiden, of een invoer door een natuurlijke persoon wordt uitgevoerd of oneigenlijk wordt gedaan door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG, op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u als betrokkene uitgebreide rechten (recht op informatie en interventierecht) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht op informatie, overeenkomstig Art. 15 AVG: In het bijzonder heeft u het recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over de garanties op grond van Art. 46 AVG, als uw gegevens worden overgedragen aan derde landen;
 • Recht op rectificatie, overeenkomstig Art. 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
 • Recht op wissen, overeenkomstig Art. 17 AVG: U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen, indien wordt voldaan aan de vereisten van Art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter met name niet van toepassing, als de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het naleven van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Recht op beperking van de verwerking, overeenkomstig Art. 18 AVG: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, zolang de door u betwiste juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, als u weigert uw gegevens te verwijderen vanwege ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens aanvraagt, als u uw gegevens nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u bezwaar heeft gemaakt vanwege uw bijzondere situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie, overeenkomstig Art. 19 AVG: Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegen de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingeroepen, dan is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht, om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid, overeenkomstig Art. 20 AVG: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is;
 • Recht om verleende toestemming te herroepen, overeenkomstig Art. 7 lid 3 AVG: U heeft het recht om uw toestemming voor het verwerken van gegevens op elk moment in te trekken, met werking voor de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de gegeven toestemming voordat deze werd ingetrokken;
 • Recht op bezwaar, overeenkomstig Art. 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

12.2 Recht van bezwaar

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, als onderdeel van een belangenafweging op basis van ons doorslaggevende legitieme belang, dan heeft u het recht om hier, op basis van redenen die verband houden met uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar tegen te maken, met werking voor de toekomst. Als u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, dan stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens. Wij behouden ons echter het recht voor om de verwerking voort te zetten indien wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Indien uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor rechtstreekse reclamedoeleinden, dan heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing. U kunt uw bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien u gebruik maakt van uw recht op bezwaar, stoppen we met de verwerking van de betreffende gegevens voor rechtstreekse reclamedoeleinden.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de betreffende rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en daarnaast - indien relevant - door de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).
Worden persoonsgegevens verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming, overeenkomstig Art. 6 lid 1 sub a AVG, dan worden deze gegevens opgeslagen tot het moment dat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er sprake is van wettelijke bewaartermijnen, voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of vergelijkbare verplichtingen gebaseerd op Art. 6 lid 1 sub b AVG, dan worden deze gegevens routinematig verwijderd, nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst of het initiëren van een overeenkomst en/of wij niet langer een legitiem belang hebben bij verdere opslag.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG, dan worden deze gegevens opgeslagen tot het moment dat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid 1 AVG, tenzij wij dwingende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking dient voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van rechtstreekse reclame op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG, dan worden deze gegevens opgeslagen tot het moment dat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid 1 AVG.

Voor het overige worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties.